Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Ταυτότητα συνεδρίου

Το συνέδριο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και είναι αφιερωμένο στις ομάδες πρακτικών DevOps που προσφέρουν βελτίωση απόδοσης μέσα από τομές στη γνώση, την κουλτούρα που εκφράζει κάθε οργανισμός διαφορετικά, τους οργανωτικούς μηχανισμούς feedback καθώς και τη βελτίωση της επιχειρηματικής αξίας που απολαμβάνει ο πελάτης και ο τελικός χρήστης. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη από την υιοθέτηση DevOps πρακτικών φέρνοντας σε επαφή μια ευρεία γκάμα από stakeholders που θα εγκαθιδρύσουν μια κουλτούρα DevOps στην επιχείρησή τους. Οι experts και thought leaders ομιλητές θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν το δικό τους business case και να χτίσουν τα θεμέλια για να πετύχουν σημαντικό return on value.

Η αξία των πρακτικών DevOps
Οι πρακτικές DevOps αφορούν την παράδοση αξιόπιστων προϊόντων που συμπεριφέρονται αποδοτικά στην παραγωγή, καλύπτοντας έτσι τις επιθυμητές προσδοκίες πελατών και παρέχοντας επιχειρηματική αξία. Οι ηγέτες του DevOps, το επιτυγχάνουν αυτό, προωθώντας μια συνολική εικόνα της ανάπτυξης του προϊόντος που περιλαμβάνει επιχειρησιακή αξιοπιστία και απόδοση. Η υψηλού επιπέδου απόδοση επιτυγχάνεται συχνά με την οργάνωση ομάδων κατά τρόπο που διαμοιράζεται η ευθύνη από την αρχή σε όλα τα επιχειρησιακά στελέχη και τις ομάδες επιλύοντας έτσι τα ζητήματα που προκύπτουν. Στην άμεση επίλυση συμβάλλει ολόκληρη την ομάδα με έμφαση στον κώδικα που παράγεται και την αυτοματοποίηση δοκιμών (κατανόηση ελαττωμάτων κατά την έναρξη του κύκλου ζωής ανάπτυξης εφαρμογών).

Οι πρακτικές DevOps βοηθούν στην ταχύτερη παράδοση λογισμικού, αυξάνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (μικρότερο χρόνο Time-to-Market) και μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος εργασίας. Στον πυρήνα του, το DevOps είναι μια συλλογή μηχανισμών, συμπεριφορών και οργανωτικών πρακτικών που επικεντρώνονται στην ταχεία, ασφαλή και αειφόρο ανάπτυξη μιας ιδέας, από τη γέννησή της μέχρι να φτάσει στον πελάτη και να προσδώσει επιχειρηματική αξία. Οι ηγέτες του DevOps ενθαρρύνουν μια κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων Ανάπτυξης και Λειτουργιών με έμφαση την ταχεία μετακίνηση νέων features από την ανάπτυξη στην παραγωγή με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένου του QA, δοκιμών ασφαλείας, δοκιμών απόδοσης, κ.ο.κ.). Αυτό συχνά επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης μεταξύ ομάδων όπως automated testing, continuous integration και continuous delivery (CI / CD).

Στο State of DevOps που διεξάγεται και δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Puppet, υπάρχουν σαφείς απoδείξεις της επιχειρηματικής αξίας των DevOps. Από το 2013 έως 2017, ως μέρος της έκθεσης στην οποία συνέβαλαν οι συγγραφείς Jez Humble και Gene Kim, συλλέχθηκε πληροφορία από περισσότερους από 27.000 επαγγελματίες τεχνολογίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και τις συνήθειες των οργανώσεων σε όλα τα στάδια της υιοθέτησης του DevOps. Οι οργανισμοί που υιοθέτησαν DevOps πρακτικές αποκόμισαν οφέλη στις ακόλουθες περιοχές:

 • Code and change deployments (30 φορές πιο συχνή)
 • Code and change deployment lead times (200 φορές πιο γρήγορα)
 • Μετρικές αξιοπιστίας
 • Production deployments (60 φορές υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας αλλαγής)
 • Μέσος χρόνος για την αποκατάσταση υπηρεσίας MTTRS (168 φορές ταχύτερα)
 • Οργανικές μετρήσεις απόδοσης
 • Παραγωγικότητα, μερίδιο αγοράς και στόχοι κερδοφορίας (2 φορές πιθανότερο να υπάρξει υπέρβαση)
 • Την αύξηση της κεφαλαιοποίησης αγοράς (αύξηση κατά 50% σε διάστημα τριών ετών)
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
BCS
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR