Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

History

DevOps Conference 2016: Challenges and Success through Collaboration

Παρουσιάσεις ομιλητών DevOps Conference 2016

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
BCS
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR